Too Legit Reborn

Това е временна информационна страница, която е предназначена да се следи прогреса по сървъра.

Website

40%

Survival

65%

Creative

70%

Games

60%

Kit-PvP

80%

Работим усърдно да пуснем сървъра за Вас! <3