Too Legit Reborn

Това е временна информационна страница, която е предназначена да се следи прогреса по сървъра.

Website

35%

Survival

45%

Creative

5%

Games

5%

Kit-PvP

50%

Работим усърдно да пуснем сървъра за Вас! <3