Too Legit Reborn

Това е временна информационна страница, която е предназначена да се следи прогреса по сървъра.

Website

75%

Survival

90%

Creative

100%

Games

70%

Kit-PvP

90%

Работим усърдно да пуснем сървъра за Вас! <3